19.3 C
Trondheim
søndag, mai 26, 2024
HjemNyheterSmåbylista på besøk i Lensvik.

Småbylista på besøk i Lensvik.

Vil vite mer om næringsliv og reiseliv i Agdenesområdet.

Onsdag 11. nov, kom politikere fra Småbylista på besøk til Agdenesområdet, ved leder Marit Mjøen og gruppeleder Berit Westrum Johansen. De ønsket å høre mer om reiseliv og næringsliv i Agdenesområdet, samt Agdenes Vekst AS sine prosjekter.

Mari Elin D. Sterten, leder Agdenes vekst AS og Berit Westrum Johansen, gruppeleder Småbylista, på Lensvik kai.

Avslag på Corvid 3 midler.

Bakgrunn for besøket var Orkland kommunes fordeling av Corvid 3 midler, fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30.juni, – Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. Tilskuddet skulle sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial, hvor tilskuddet kunne gis til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.

I vurderingen av søknadene om tilskudd skulle det legges særlig vekt på: I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet, samt hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

1,8 millioner å fordele til lokalt næringsliv.

Dette medførte at Orkland kommune fikk 1,8 millioner å fordele til lokalt næringsliv. Kommunestyret i Orkland ba rådmann sikre at midlene raskt ble søkbare, og at søknadene ble behandlet raskest mulig. Kommunestyret ville i tillegg prioritere reiseliv, reiselivssatsinger, salg og markedsføring av destinasjoner, lokalmat og kulturprodukter. Bedrifter med lærlinger skulle prioriteres, og det ble satt to ulike søknadsfrister, 15. juli og 30. september.

Småbylista ønsker innsyn i fordelingen

Søknadene fra 15. sept. ble vurdert tidlig i oktober. På formannsskapsmøte 21.10 ble politikerne orientert om hvem som hadde fått tilskudd, og på kommunestyremøte 28.10. ble politikerne orientert om at fordelingsprosessen av corvidmidlene var ferdigstilt. Gruppeleder Berit W. Johansen fra Småbylista etterlyste imidlertid en fullstendig oversikt over hvem som hadde søkt midler, – også de som hadde fått avslag, i tillegg tidligere publikasjon over de som hadde fått innvilget midler. Småbylista har derfor i ettertid fått innsyn i alle søknadene, også de som har fått avslag, og tok i den forbindelse kontakt med Agdenes Vekst AS.

Gruppeleder i Småbylista, Berit Westrum Johansen på besøk i Lensvika

Avslag

Agenes Vekst AS søkte 15.september om midler til markedsføring og utvikling av Agdenesområdet som sentralt vikingområde / reiselivsdestinasjon, knyttet til levende historie og opplevelser i området. Bussturer i samarbeid med lokalt busselskap, med guiding på historiske steder, inkl. besøk hos tilbydere av mat og kulturprodukter, samt servering hos lokale serveringssteder de hadde intensjonsavtale med. Videre historiske vandringer, med besøk hos tilbydere av mat og kulturprodukter med serveing hos lokale serveringssteder. I tillegg ble det søkt om å opprette turistinformasjon på Lensvik kai, i samarbeid med Lensvik cafe og landhandel, tilsvarende turistinformasjonene på Bårdshaug og Løkken. Dette for å kunne opprette lokale arbeidsplasser, deltidsjobber for ungdom, samt å kunne vise fram alt det Agdenesområdet har å by på. Det ble også tilbudt å ta inn elever i disse prosjektene, samt opplæring i guiding for ungdom.  Agdenes Vekst AS fikk avslag på dette.

Lensvik cafe og landhandel søkte også om støtte, i forbindelse med salg av lokalmat, håndtverk m.m. De fleste messer er avlyst, og folk får ikke solgt produktene sine. Landhandelen selger produkter for mer enn 15 produsenter i området. Samtidig mangler Lensvik cafe / serveringssted i sentrum. Det ble derfor søkt støtte til oppstart av vertshus / kafeteria på Lensvik kai. Folk savner en slik møteplass, som også er en viktig psykososial faktor for lokalsamfunnet. dette medfører også at turister lettere stopper i Lensvik og benytter flere tilbud som er tilgjengelige i området. Denne søknaden ble også avslått.

Klage på avslag

Søknadene omhandler enkeltmenneskers muligheter for arbeid, -ungdoms muligheter for deltidstillinger og aktivitet i sitt nærområde-, hardt rammede bedrifter, grundere og leverandører av nærmat, lokalt håndtverk, kunst og kultur, i et område som fra før er preget av fraflytting. Samtidig ligger søknadene klart innenfor Regjeringens kriterier for hva midlene var beregnet for. Ut i fra dette ble det sendt klage på vedtakene til Orkland kommune 3. nov, men man har pr i dag ikke mottatt svar.

Uansett, Småbylista har sett søknadene og avslagene, og ønsket å komme på besøk å høre mer om hva vi holder på med i Agdenesområdet, noe vi setter stor pris på.

Etter å ha sett på de flotte varene fra lokale tilbydere på Lensvik landhandel, ble det også tid til å studere autentiske vikingklær nærmere.

Søknad om prisjustering på Slakteritomta.

Agdenes Vekst fikk desember 2019 tilslag på kjøp av Slakteritomta på Berganeset. Planen er å utvikle den til friluftsområde og folkehelsepark for alle. Noe som vil være forebyggende ift fysiske og psykiske helseplager, hvor det ønskes spesielt fokus på ungdom. De fleste faller ut av org idrett i ungdomsåra, men dette er et sted hvor man kan delta på egne premisser og ut i fra egne behov. Stedet vil også være en viktig psykososial faktor i et fraflyttingstruet område. Vi vil at ungdommene våre skal føle at de bor i ei levende bygd og se muligheter for å komme tilbake. På den bearbeidede delen av tomta, hvor slakteriruinene står, planlegges et vikingsenter, i turist- og utdanningsøyemed, også tilgjengelig for funksjonshemmede. Dette vil over tid kan generere arbeidsplasser både direkte og indirekte. I og med at tomta skal være tilgjengelig for allmenheten, samt sette Agdenesområdet på turistkartet, ble det i mars søkt Orkland kommune om redusert pris ift opprinnelig pris fra Agdenes kommune. Ordfører, næringssjef og kultursjef var i sommer på befaring, og syntes svært begeistret for planene, noe vi setter stor pris på. Vi har nå fått beskjed om at søknaden skal behandles i formannskap i løpet av november, og vi ser fram til å få saken avklart. Agdenes Vekst har pr i dag disposisjonsrett til tomta, gitt av Orkland kommune, med har valgt å avvente aktivitet der til salg er avklart. I og med at saken nå skal opp i forannsskap var Småbylista interessert i å få høre mer om planene for tomta, og få være med på en omvisning. Noe vi setter stor pris på.

Ønsker å komme tilbake og møte grundere og næringsliv

På møtet ble det orientert om reiseliv og næringsliv i det flotte Agdenesområdet generelt, før det ble omvisning inne på tomta. Med vårt fokus på å opprettholde- og utvikle arbeidsplasser her ute, hindre fraflytting og ta vare på ungdommene våre, var det utrolig hyggelig å få besøk av så interesserte politikere. I tillegg dukket en hyggelig reporter fra Avisa Sør-Trøndelag opp også, så vi er absolutt ikke glemt her ute.

Sosialt samvær og nettverk

Småbylista ønsker over tid å møte flere grundere, småbedrifter og næringsliv her ute, noe vi synes er svært positivt. Agdenes Vekst har et stort nettverk blant disse, og har planer om å invitere til sosialt samvær, hvor man kan diskutere planer, utfordringer, inspirere og løfte hverandre videre. Nærmere informasjon om dette vil komme. Småbylista og andre politikere er selvfølgelig også hjertelig velkommen.

- Annonse -
- Advertisment -

Mest lest

Translate »