15.9 C
Trondheim
torsdag, mai 23, 2024
HjemNyheterOrkland kommune presiserer Regjeringens nye smitteverntiltak.

Orkland kommune presiserer Regjeringens nye smitteverntiltak.

Regjeringen iverksatte i kveld flere nasjonale smitteverntiltak. Orkland kommune har laget en oversikt med forklaringer og presiseringer for hva dette betyr for Orkland. 

Basert på rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger: 

Oversikt over tiltakene og reglene, med presiseringer fra Orkland (uthevet tekst): 

Tiltak

Presisering: De nasjonale tiltakene er ikke påbud eller lovregulert. 

Sosial kontakt:

Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.  

Presisering: Dette gjelder sosiale kontakter utenom skole/barnehage/jobb. De kontakter du har på arbeidsplassen eller barn har på skole/barnehage er ikke berørt av dette. 

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.  

Presisering: Dette er aktiviteter utenom skole/barnehage/SFO. Flere kommuner i Trøndelag har allerede avlyst kamper og innført restriksjoner i henhold til trening. De som deltar på trening, konkurranser mm. vil få beskjed fra deres klubb hvordan dette løses. 

Reiser

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.  

Presisering: Om dere må reise til nabokommune så ivareta godt smittevern. Husk avstand, minimalt med kontakter, håndhygiene og munnbind om det er påbudt.  

Skoler og utdanning

• All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.

• Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.  

Presisering: Dette gjelder for både ungdomsskoler og videregående skoler i Orkland. Alle barne- og ungdomsskoler i Orkland kommune har beredskapsplan for dette, men vi trenger morgendagen til nødvendige forberedelser for å gå over på rødt nivå. Det blir ikke undervisning mandag 4. januar for ungdomsskoleelever, og elevene skal holde seg hjemme denne dagen. 1. til 7. trinn (barneskole) møter på skolen som vanlig og er fortsatt på gult nivå. Barnehagene i Orkland er også fortsatt på gult nivå. Det blir fjernundervisning tirsdag 5. og onsdag 6. januar for ungdomsskoleelevene. Målet er at ungdomsskoleelevene møter på skolen igjen 7. januar. Informasjon om dette er sendt ut til foreldre/foresatte, og mer informasjon kommer i løpet av morgendagen. Mer informasjon om trafikklysmodellen:

 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter. 

Arbeidsplasser

• Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.  

Presisering: Dette avklarer du med din arbeidsgiver.  

Butikker

• Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antalls begrensninger og adgangskontroll.  

Presisering: Det er ikke antallsbegrensning per i dag, men dette vil sannsynligvis komme i løpet av de neste dagene. 

Idrett

• Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

• Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke. 

Regler for hele landet

Presisering: Regler blir regulert i forskrift og om de ikke følges kan det føre til bot. Reglene er nasjonalt regulert og kan ikke endres av den enkelte kommune. Kommunen kan bare fatte et eventuelt strengere vedtak.  

Private sammenkomster og arrangement

• Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.  

Presisering: Om du leier et lokale og planlegger å gjennomføre en bursdag eller fest så er altså maksantallet nå 5 og ikke 20. 

• Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 

• De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. 

Uteliv og serveringssteder

• Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.  

Kirkevandring

• De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.  

Dette var det som ble presentert av regjeringen i dag – noen tiltak/anbefalinger og noen regler. I Orkland har man allerede lokalt påbud om munnbind, men ikke påbud om stenging av treningssentre, bingo, svømmehaller osv.: 

Lokale bestemmelser i Orkland  

Orkland kommune har i tillegg stilt seg bak en felles oppfordring i Trondheimsregionen om å begrense unødvendige reiser mellom kommuner i Trøndelag: 

Felles oppfordring 

Det vil komme noen innstramminger for institusjoner og helsetun mm. i løpet av kort tid. Inntil videre er anbefalingen å unngå mest mulig kontakt utenfra:
 • Besøk ved institusjoner med heldøgns omsorg

Test deg ved symptomer

Orkland kommunes koronatelefon 900 31 260. Den er åpen mandag 4. januar fra kl. 10.00 til 14.00. Husk at du selv kan bestille time for koronatesting på våre nettsider. Du trenger ikke ringe koronatelefonen for å bestille time. Tjenesten finner du her: • Registrer deg for koronatesting

- Annonse -
- Advertisment -

Mest lest

Translate »