19.3 C
Trondheim
søndag, mai 26, 2024
HjemNyheterNye smittevernforskrifter i Orkland. Sosiale kontakter begrenses, munnbind-påbud.

Nye smittevernforskrifter i Orkland. Sosiale kontakter begrenses, munnbind-påbud.

Forskriftene gjelder fra 31.des til 13 jan.

Sosiale kontakter ut over egen familie /husstand og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til 10 per uke

Sosial kontakt begrenses til maksimum 10 per uke, ut over dem som er kontakter i egen familie og kontakter på arbeidsplassen. Sosial kontakt omfatter de fleste sosiale situasjoner, som for eksempel sosial kontakt i private sammenkomster i eget hjem eller på offentlig sted. Organisert trening og lagaktivitet inngår ikke i begrensningen for sosial kontakt, her følges særforbundenes regler, all uorganisert aktivitet og trening omfattes av bestemmelsen. Avstandsbegrensningen på minst en meter til andre personer skal uansett holdes.

Registrering av besøkende på spise- og skjenkesteder

Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer

Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer

Påbud om bruk av munnbind på buss i rushtrafikk

Påbudet gjelder hverdager mellom kl. 07.00 og 09.00 samt mellom kl. 14.00 og 17.00 når passasjerer ikke kan overholde 1 meters avstand til hverandre. Påbudet gjelder buss i Orkland kommune, inkludert bussruter som også omfatter andre kommuner. Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Påbud om bruk av munnbind ved drosjetransport

Påbudet gjelder sjåfør og passasjerer for all transport med drosje i Orkland kommune. Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom

Påbud om bruk av munnbind gjelder:

  • Butikker
  • Fellesareal på kjøpesentre
  • På serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter til bords. Gjelder både ansatte og gjester
  • I frisør og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som for eksempel tilbyr hudpleie, tatovering, hulltaking (piercing), og annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Gjelder både ansatte og kunder.
  • Tros- og livssynslokaler
  • Lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøvere gjelder ikke dette under selve kultur/idrettsaktiviteten.
  • Venterom hos lege, tannleger og annet helsepersonell.
  • I fellesareal åpent for publikum i offentlige bygg.

Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager, i barnehagens og skolens åpningstid.

Påbud om bruk av munnbind utendørs i særlige tilfeller

Det påbys også bruk av munnbind i tett befolkede områder utendørs (som f.eks. marked). Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Dispensasjon

Kommunelegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder jf. smittevernloven § 8-1.

Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra 31.desember 2020 klokken 00.00 og til og med 13. januar 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Hjemmel: Fastsatt av Orkland kommune v/formannskapet 30. desember 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav a, jf. kommunens delegeringsreglement punkt 2.1.2. 

* En presisering: Begrepet familie defineres som husstand.

Mer informasjon om koronasituasjonen, koronatelefon og testing i Orkland finner du her:

- Annonse -
- Advertisment -

Mest lest

Translate »