17.2 C
Trondheim
torsdag, juni 13, 2024

Lensvik kirke

Lenge før Lensvik kirke ble bygd i 1863 hadde lengsvikbyggene i flere hundre år vært nødt til å fare over Trondheimsfjorden når de skulle til kirke. Dette kan i dag synes tungvint, men den gang var det fjorden som var allmannavegn, og det var ofte lettere å ta seg fram sjøvegen enn på de dårlige landevegene, sjøl om det var å bruke årer eller å seile når vinden var slik. Og det ble utkjempet mange strabasiøse turer, og det hendte at folk omkom på disse turene.

Til tross for at forholdene var slik, så gikk det hele 58 år fra en ulykke som krevde 8 menneskeliv til Lensvik kirke ble bygd. Konfirmantundervisningen foregikk på Stadsbygd helt til 1904, så ro og seglturene over fjorden fortsatte i lang tid. Båtene som ble brukt var åpne seksæringer, åttringer og av og til fembøringer.

Allerede høsten 1855 hadde gårdbrukerne i Lensvik i den sørvestlige delen av soknet sendt Rissa kommunestyre en søknad om å få bygge en egen kirke. De var 65 personer som ble enige om å søke å få egen kirke.

Men hvor skulle den nye kirka stå? Hvor var den beste gravplassen? Det var særlig to steder som var aktuelle. Den ene plassen var hvor Hamna gård ligger. Den andre var ved utløpet av elva Lena, på gården Melands grunn. Begge plassene var godt egnet. Selv om noen av utvalget holdt på tomta ved Hamna gård, så ble det gitt etter og enighet om tomta på Meland. Arkitekt Grosch laget tegninger. Han var for øvrig en av landets fremste arkitekter på den tiden. Byggmester var Steffen Andersen Røe. Han var 37 år da han tok på seg å bygge Lensvik kirke.

Det gikk etter hvert i orden med finanseringen. Søknaden om lån ble anbefalt av alle instanser og bifalt ved Kongelig Resolusjon av 11.02.1860. Tømmeret kom fra Rissa og ble fraktet sjøvegen. Tømmerpartiet bestod av 662 stokker og av disse hadde 102 en lengde på over 11 meter. Skurlasten skulle leveres av daværende eier av Nedre Ingdal, Johan Fredrik Selmer. Alt arbeid ble utført med stor iver og pågangsmot. Interessen for kirkebyggingen var så stor at folk i bygda av begge kjønn, både eldre og yngre, frivillig sanket mose i sekker som ble levert bygningskarene.

Mandag 26. oktober 1863 ble Lensvik kirke innviet av biskop Grimelund. Alle ville til kirken, så det var over et halvt tusen personer møtt fram på Meland denne dagen. Den første ordinære gudstjeneste som ble holdt i Lensvik kirke var den 8.november 1863. Den søndagen var det 449 nattverdsgjester.

Utpå nyåret 1864 skrev soknepresten i Stadsbygd, Natan Steen til biskop Grimelund og kunne fortelle om den nyinnviede kirke i Lensvik og kirkelivet der: Den nye Kirke i Lensvigen bliver mig for hver Gang jeg besøger den mer kjær. Det er den letteste og hyggeligste Kirke jeg nogen sinde har forrettet i, og Menigheten viser en Andakt og kirkelig Stilhed, der kan ei andet end fryde Hjertet.

Fakta: Lensvik kirke er en langkirke oppført i laftet tømmer og har 230 sitteplasser. Altertavlen er fra 1935. Den er tegnet av Johan Tverdahl og skåret av treskjærer Ole K. Åsmul. Den viser Jesus på korset, Maria, Jesu mor og evangelisten Johannes. Innskriften nederst har teksten: De skal se ham som de har gjennomstunget. På alteret står to lysestaker på hver side og en 7 armet i midten. Av nattverdsutstyr finnes kalk og disk av sølv fra 1863. Prekestolen er åttekantet fra 1863. På sidene er evangelistene malt av Kalla Skrøvseth. Døpefonten er fra 1936, laget av Ole K.Åsmul. I dag brukes et elektronisk orgel fra 1983.

- Annonse -
Forrige artikkelAgdenes kirke
Neste artikkelIngdalen kirke
- Advertisment -

Mest lest

Translate »