15.9 C
Trondheim
torsdag, mai 23, 2024
HjemNyheterFantastisk ungdom! Plukker søppel hver uke.

Fantastisk ungdom! Plukker søppel hver uke.

Tidligere i mars var Portalen, ved Mari Elin D. Sterten, sammen med Avisa Sør-Trøndelag med Ingrid S. Hultgreen, på besøk ved Lensvik ungdomsskole, for å høre mer om valgfaget «Innsats for andre».

Valgfag: Innsats for andre

Ved Lensvik ungdomsskole kan man velge valgfaget «Innsats for andre». Faget er populært og 24 elever fra 8. 9. og 10. klasse, har vagt dette skoleåret 20-21. Som navnet tilsier, går det ut på å gjøre en innsats for andre, og kan innebære ulike aktiviteter.

Ukentlige besøk på sykehjemmet

Før pandemien kom var flere på ukentlig besøk på sykehjemmet. De besøkte beboerne, pratet, spilte spill og ble godt kjent. Flere av elevene forteller at de savner de gamle og besøkene på sykehjemmet, noe pandemien satte en stopper for.

Arbeid for andre foregår i 10. klassens rom, som er den gamle kommunestyresalen.
Ingrid Hultgreen fra Søra prater med ansvarlig lærer Tone S. Bjørnbet og de flotte ungdommene.

Pandemi og midlertidige skolelokaler.

I tillegg til at pandemien satte en stopper for mange av ungdommenes prosjekter, samt at den førte med seg mange restriksjoner i form av smittevern og kohorter, er gamle Lensvik skole revet og i påvente av ny har ungdomsskole midlertidige lokaler på gamle Agdenes kommunes rådhus. Klassene har hvert sitt rom, mens håndtversaler, skolekjøkken, kantine m.m. ikke eksisterer.

Jørgen Brevik og Tobias Tøndel, følger lærers orientering, før de skal sette i gang med oppgavene sine.

10. klasse blir ikke med over i nyskolen, som skal være ferdig våren 22, og 9. klasse får med seg kun 2-3 mndr der. Da er det viktig å ha fokus på at det skal være greit å gå på skolen i mellomtiden også, noe både elever, lærere og ledelse synes å ha lagt til rette for på best mulig måte.

Ingrid S. Hultgreen, journalist fra Søra, snakker med ungdommene og ansvarlig lærer Tone Bjørnbet.

Stor fleksibilitet

Det er en stor fleksibilitet som råder. Med håndtverksaler borte, samtidig som flere fag er avh av lokaler til praktisk arbeid m.m. prøver skolen å legge best mulig til rette for dette. Innen valgfaget «Innsats for andre», kan elevene arbide ut over ettermiddagen og få avspasering for det, samtidig som noen jobber på kveldstid, bl.a. som turntrenere og får avspasert ift dette.

Selv om mye av aktivitetene har måttet innskrenkes og tilpasset grunnet pandemien og midlertidige lokaler, er det ingen som klager. Eleven går på med stort mot og optimisme, og blir med på alternative aktiviteter.

Plukker søppel hver uke i Lensvik.

En av de alternative aktivitetene er søppelplukking i Lensvik. Hver uke i høst og nå i vår er flere elever ute å plukker rask. Jørgen Brevik, Jonathan Sterten og Ola Solem er på tur ut for å plukke rask denne dagen. De forteller at det er godt å få røre på seg, få frisk luft og få pratet litt, mens de jobber for at det skal være fint og raskfritt i sentrum. De forteller at de synes det er viktig at de har det ryddig og fint i bygda, og oppfordrer alle til å ikke kaste rask rundt omkring, men putte det i søppeldunker.

Jørgen Brevik, Jonathan Sterten og Ola Solem, er klare for å ut å plukke rask. Denne dagen skal de gå langs sjøen.

Det hadde også vært veldig fint om flere plukker med seg søppel, når de er ute og går, så det blir fint og rent rundt omkring. Lærer Tone Bjørnbet forteller at det nå har dukket opp mye rask, nå som snøen er i ferd med å forsvinne. Hun påpeker at det kanskje skulle vært arrangert en skikkelig opprydding av fjæra, med en skikkelig opprydding, hvor folk flest hadde vært med.

Da er en del av elevene på tur ut for å plukke søppel. Andre skal være igjen klasserommet for å lage info-film for innsamlingsaksjonen sin.

Opptatt av miljøet, kommende generasjoner og dyrevelferd.

8. klassingene Kristina Sofie Madsen, Vilja Fremstad og Karen Ysland Bråthen har også plukket mye søppel gjennom «innsats for andre». Kristina forteller at de er opptatt av miljøet, og at det også skal være en fin jord å ta over for de som kommer etter. I tillegg til å ha plukket søppel i sentrum og i fjæra, går hun også turer i nærområdet sitt på fritida og plukker søppel.

Vilja, som bor i Vassbygda forteller at hun også plukker søppel der ute på fritida. Hun bor på gård og er spesielt opptatt av at søppel ikke må komme inn i maten til dyrene. Hun blir opprørt når hun finner søppel som er farlig for dyra på beitemarkene.

Karen, Kristina og Vilja forteller at de har valgt faget Innsats for andre, fordi de like å hjelpe andre og ta i et tak. Ingen oppgaver synes for utfordrende for disse jentene, som både er samfunnsengasjert, innsatsvillige og reflektert.

Kristina Sofie Madsen, Vilja Fremstad og Karen Ysland Bråthen.

Hjelpeprosjekt. Innsamling av briller.

«Innsats for andre» har også et hjelpeprosjekt, » Gi syn til Tanzania», som går i regi Specsavers. Elevene samler inn brukte briller og solbriller. For hvert par som samles inn, gir Specsavers 25 kroner til prosjektet. Elevene har laget plakater, og innsamlingsbokser de har satt ut på butikker i Agdenesområdet.

Lager informasjonsfilm

Denne dagen skal noen av elevene lage en informasjonsfilm om brille- prosjektet og legge den ut på «Innsats for andre sin egen fb side, IFA.

Tobias Tøndel er med å skal lage informasjonsfilm denne dagen. Han er en engasjert og reflekterende ungdom. Han har også gjort en stor innsats bl.a. gjennom ulike vaskeoppdrag i regi valgfaget.
Klipp fra gruppas egen video om innsamlingsaksjonen som ble laget den dagen. Foran fra v. Oliver Vagnhild, Stina Sterten Berg, Ane Svanem, Ingun Sletvold. Bak: Tobias Tøndel, Linnea Mas Walseth, Freya Nordgård.

Gjengen på vaskeoppdrag

Før jul ble gjengen forespurt om 2-3 kunne bli med på vaskeoppdrag på cafeen nede på kaia. Det kom 12 stykker! De dyktige ungdommene vaske både ute og inne.

Ønsket å vaske enda mer

Eline Melbye-Johansen og Isabell Mari Lyngvær Moe ønsket seg flere vaskeoppdrag, og ble også med på vaskeoppdrag på kaia senere. Jentene var så ivrige at de ble med videre etter skoletid, etter avtale med skole og foresatte. De ønskes også å komme tilbake siste skoledag etter jul, etter endt skoledag, men dette ble utsatt til senere. For en innsatsvilje og for en ungdom!

Eline Melbye-Johansen og Isabell Mari Lyngvær Moe.

Tar gjerne oppdrag

Ungdommene har også drevet med snømåking hos eldre, handlet for eldre og uføre, tatt ulike vaskeoppdrag m.m. De opplyser også at de gjerne tar flere oppdrag.

Da har det blitt tynnere i rekkene i kommunestyredalen, ca halvparten er på tur ut for å plukke søppel og andre oppgaver.

Hvordan har det vært å være elev under pandemien?

Elevene synes å ha taklet pandemien godt, med de ekstra utfordringer den har medført med smittevern, kohorter, bytting av rom og sted på rødt nivå osv. Pandemien kom imidlertid rett oppi flytteprosessen fra gamle Lensvik skole som nå er revet. Elevene er plassert midlertidig rundt omkring i andre bygninger.

U-skolen holder hus i første etasje i gamle Agdenes rådhus, hvor 8., 9. og 10. klasse har et rom hver. Håndverkssaler, skolekjøkken og kantine er borte. Ny skole skal komme våren 2022, men da har 10 klasse gått ut, og 9. klasse får med seg 2-3 mnd på nyskolen. Ellers så synes elevene det har gått rimelig greit å være på rådhuset, selv om de savner håndtverksaler og større uteområde.

Savner uteområde, benk og aktivitetsutstyr.

De forteller at de savner et bedre uteområde. De har nå friminutt på deler av parkeringsplassen og plena utenfor rådhuset. Der er det lite å ta seg til, forteller de. På spørsmål om det er noe de savner, forteller de at de skulle ønsket at det var et basketstativ som fungerte der og litt utstyr de kan aktivisere seg med. En benk hvor de kan sitte og prate hadde vært fint.

Gi dem litt tilbake?

Når ungdommen har gjort – og gjør en så stor innsats for nærmiløjet og kommunen, skulle de kanskje fått noe tilbake for innsatsen? Kanskje det skulle vært igangsatt en spleis for de flotte ungdommene, til benker og uteutstyr, eller kanskje noe kan sponse dem?

Fortjener både ros og påskjønnelse

Alle kan være stolte av den flotte ungdommen vi har i gamle Agdenes kommune. De synes å takle det meste, og for en innsats! Raskplukking i bygda hver uke, gratis. Ingen må snakke om late ungdommer her. De fortjener stor anerkjennelse og er på mange måter forbilder for oss alle sammen!.

Ungdommene har laget egen logo for valgfaget sitt.

- Annonse -
- Advertisment -

Mest lest

Translate »