Foto:  Elin Anita Mosbakk.

 

 

 

-Foto:  Stig Trygstad.

 

 

 

 Foto: Hans Kristian Meland.

 

 

 Foto: Laila Bjørgan Åsmul.

 

 

 

Foto: Sølve Sverreson Renolen.

 

 

  

 Foto: Kjell Inge Selbekk.  

 

 

 

 

 

 

Foto:  Arnfinn Sæthre  

 

 

 

 

 

  Foto: Kjetil Langmo

 

 

 

 

 

 

  Foto: Laila Bjørgan Åsmul

Aktuelt

Portalen for områdene Leksa, Agdenes, Ingdalen og Lensvik. 

Om oss (mal)

Portalens målsetning: løfte fram alt det flotte områdene har å by på, samtidig som det skal være lett å finne fram til tjenester og informasjon om området. Framsnakke områdene til positiv omdømmebygging, være den største innfallsportalen til områdene på nett, være veileder for videre søk etter kommunal info, turistinformasjon, næringsliv, lag og foreninger, bidra til å profilere næringslivet, hjelpe lag og foreninger med å promotere sine aktiviteter og arrangement,  videreformidle lokalnyheter i form av egne innlegg og deling av lenker fra andre media. Her skal brukerne kunne navigere seg fram til nyttig informasjon om områdene på en effektiv og god måte.

Agdenesområdet, inngangsporten til Trøndelag - et Norge i miniatyr! 

Området ligger ytterst i Trondheimsfjorden, og består av Ytre Agdenes med øya Leksa, Lensvik og Ingdalen. Oldtidsfunn viser at det har bodd folk her i  steinalder. Fra kongesagaene går det fram at flere konger har hatt tilhold i Agdenes. Området har to klimasoner  - fra innland til kyst.  Her er det rik anledning til  å drive friluftsliv og dra på tidsreiser tilbake til vikingtid!

Her kan du høre Lensviksangen  

Orkland Kommune

Her finner du alt av nødvendige telefon nummerene  i Orkland Kommune

 

Les mer ...

Næringsliv 

Trykk på bildene for mer informasjon

Ønsker du at ditt næring skal stå representert her? Ta kontakt med oss!

Gammeltante Turkis

Liens Agdenes Bilder

Ole-Kristian Meland AS

Lensvikjordbær fra øvertennelen

Trøndersk kompetanse AS

Orkla Sparebank

Miljøskifer

Ingels Art

Honning Fra Lensvik

Les mer ...

Agdenes vekst AS

Les mer ...

Kaffekroken, Coop Mølnbukt

Les mer ...

Agdenes Regnskapslag

Les mer ...

Grindvollan feriehus

Vertshuset Kong Øystein

Willys hus

Lensvik overnatting og båtutleie

Bakeriet pub og kafe

Milano Lensvik

Viggja dør- og vindusrestaurering

GR service gjølme

Storvask

Grønningen gjestehus

Les mer ...

Coop marked Mølnbukt

Ellen Hegg, kunst

Roteloftet hobby og gjenbruk

ProMedia

Pearl Beauty & Frisør Kelly

Aberia AS

Agdenes bygdeservice

Lensvik Transport A/S

Indergårds Bilverksted

Eric Kelly frisør

Benedikte Tøndel

Malerier

Grethe Solemsløkk

Kunst

Joker Selva

Dagligvarer, gaveartikler, garn, landbruksartikker, tipping, rikstoto og Post i butikk. Koselig kaffekrok 

Dronning Åsa selskapslokaler

Catering og overnatting i Selva

Telefon: 97707415 

Melands art

Malerier

Galleriet Agdenes

 Kunst

Liv Tøndel

Kunst

Coop Byggmix Lensvik

Wolden Bygg AS

Ingdal Sag og Maskin

Lensvik Småbåthavn

Her kan din næring stå

Foreninger

Trykk på bildene for mer informasjon

Ønsker du at din forening skal stå representert her? Ta kontakt med oss

Ungdomslaget Glimt, Åsheim

Les mer ...

Storvatnet Friområdet

Agdenes bygdekvinnelag

Ingdalen Idrettslag

Agdenes Idrettsforening

Les mer ...

Skotthyllklubben

Les mer ...

Agdenes Historielag

Les mer ...

Agdenes høyt og lavt

Les mer ...

Agdenes Røde kors hjelpekorps

Les mer ...

Frozen Riders MC

Les mer ...

Stjerna 4H

Les mer ...

Lensvik bedehus

Lensvik helselag

Agdenes menighet

Agdenes pistolklubb

Agdenes bordtennisklubb

Kvinns - vokalgruppe

Les mer ...

Lensvik I.l

Singstad Grendahus

Nordbygda Grendahus

Skoler og barnehager

  Tekst og bilder: Agdenes.kommune.no      

Lensvik skole

Skolen er en 1-10 skole som ligger fint til i sentrum av Lensvik med utsikt ut over Trondheimsfjorden.

Les mer ...

Lysheim skole

Lysheim skole ligger i naturskjønne omgivelser i Vassbygda, ytre del av kommunen. 

Les mer ...

Lensvik barnehage

Lensvik barnehage er en 4 avdelings barnehage med to småbarns og to storbarnsavdelinger.

Les mer ...

Mølnbukt barnehage

Mølnbukt barnehage er en 1- avdelings barnehage som er samlokalisert med Lysheim skole, i ytre Agdenes.

Les mer ...

Kirker

Tekst og bilder, Agdenes.kommune.no

Agdenes kirke

Etter at det i lengre tid hadde vært klaget fra Sørbygdingene over den lange og harde kirkevegen, ble det i 1848 nedsatt en komite av Ørland formannskap som skulle utrede deling av Ørland prestegjeld. 

Les mer ...

Lensvik kirke

Lenge før Lensvik kirke ble bygd i 1863 hadde lengsvikbyggene i flere hundre år vært nødt til å fare over Trondheimsfjorden når de skulle til kirke.

Les mer ...

Ingdalen kirke

Våren 1944 kalte Eilert Meland og sokneprest Olav Frid sammen til et folkemøte i Ingdalen for å drøfte reisingen av et kapell. 

Les mer ...

Attraksjoner

Frostad bygdetun

Les mer ...

Ligård Ski og veteranmaskiner

Les mer ...

Harald Grønningens premiesamling

Les mer ...

Tusenårsstedet Fjølåsen

Les mer ...

Grønningenparken, Lensvik sentrum

Les mer ...

Gravrøyser

Les mer ...

Minner fra 1. verdenskrig

Les mer ...

Minner fra 2. verdenkrig

Les mer ...

Kong Øysteins Havn

Les mer ...

Agdenes fyr

Les mer ...

Tjalvehelleren

Les mer ...

Opplevelser 

Natur & Kultur

Foto: Arnfinn Sæthre

 

 

 

 

 

Foto: Arnfinn Sæthre

 

 

 

 

 

Foto:  Arnfinn Sæthre

 

 

 

 

 

Foto: Arnfinn Sæthre

 

 

 

 

 

Foto: Arnfinn Sæthre

 

 

 

 

 Foto: Arnfinn Sæthre

Friluftsområder

Storvatnet friområde

Les mer ...

Øyangen friområde

Les mer ...

Ingdalselva / Storhølen

Les mer ...

Øyanges skianlegg

Les mer ...

Steinvassbua

Les mer ...

Herdalen naturreservat

Les mer ...

Litjvatnet naturreservat

Les mer ...

Kanoutleie

Les mer ...

Innlandsfiske

Les mer ...

Laksefiske

Les mer ...

Sjøfiske

Les mer ...

Turer i området

Tunnelen

Les mer ...

Gravikan/Sætran

Les mer ...

Steinhuset

Les mer ...

Eidemstuva

Les mer ...

Rognlitjønna

Les mer ...

Steinsdalsknubben

Les mer ...

Gammelstien

Les mer ...

Kvithundstein

Les mer ...

Raulikammen

Les mer ...

Lauvnesheia

Les mer ...

Svarttjønna

Les mer ...

Tverrhoggaksla

Les mer ...

Snauheia

Les mer ...

Ormhaugfjellet

Les mer ...

Skilbreiosen

Les mer ...

Sæterliheia

Les mer ...

Storvassliklumpen

Les mer ...

Rangvatnet

Les mer ...

Kattugla

Les mer ...

Agdenes fyr

Les mer ...

Eidemstuva

Les mer ...

Fjordavatnet

Les mer ...

Fjølåsen

Les mer ...

Herdalsosen

Les mer ...

Melandsåsen

Les mer ...

Nedre Hanstjønna

Les mer ...

Gapahuken ved Litjvatnet, Lensvik

Les mer ...

Ravnåsen

Les mer ...

Remmavatnet

Les mer ...

Snøfjellet / Oljeberget

Les mer ...

Steinbruddet

Les mer ...

Svartvatnet

Les mer ...

Sørvarden

Les mer ...

Tverrlia

Les mer ...

Vestre varden

Les mer ...

Vættaliheia

Les mer ...

Gapahuken i Bjørdalen

Les mer ...

Jutulen i Brødreskiftberga

Les mer ...

Om området

Sagaområdet Agdenes, med historie fra steinalder til nåtid.

Les mer ...

Nordens Gibraltar

Les mer ...

Harald Hårfagres kongssgård i Selva

Les mer ...

Olav Trygvason

Les mer ...

Kong Øystiens havn

Les mer ...

Olav den helliges skatt

Les mer ...

Birkebeinerkongen Håkon Håkonson

Les mer ...

Kong Sverres saga Ingdalen

Les mer ...

Jordbærbygda Lensvik

Les mer ...

Skiløperen Harald Grønningen

Les mer ...

Ragnar Lodbrok

Les mer ...

Ladejarlenes heimplass

Les mer ...

Lenker til videoer i området

Les mer ...

Personer av interesse

Les mer ...

Fra Facebook

Bilder fra instagram

Kontakt oss

Agdenes Vekst  AS 

469 22 176
Orgnr 924 568 402